| LAURA HAATAJA |

Työuupumuksesta voi olla kyse silloin kun tunnet totaalista väsymistä sekä työssä että kotona. Perusoireita ovat voimakas kokonaisvaltainen väsymys, kyyninen suhtautuminen työhön sekä ammatillisen itsetunnon heikkeneminen eli se, että koet että työn olevan puurtamista eikä näköpiirissä vaikuta olevan mitään hyvää. Koet ehkä syyllisyyden tunteita väsymyksestäsi sekä töissä että kotona. Saatat tuntea jopa häpeää, kun tuntuu ettet ole työtehtäviesi tasalla. Kotona mahdollisesti tunnet syyllisyyttä ja riittämättömyyttä perheesi suhteen. Uupunut ihminen alkaa vältellä kontakteja muihin. Työssä voi alkaa vältellä vuorovaikutustilanteita ja yksityiselämän puolella alkaa laistaa harrastuksista sekä ystävien näkemisestä.

Työuupumusta ei pidä sekoittaa stressiin, sillä stressi sinänsä on ihmiselle ominainen tapa pyrkiä sopeutumaan kasvaviin työpaineisin tai vaatimuksiin. Lyhytaikainen stressi ei ole vaarallista, sillä sopiva määrä stressiä voi auttaa jaksamaan, ponnistelemaan ja jopa parantaa suoritusta. Työuupumuksesta on kyse silloin kun stressijakso pitkittyy, muuntuneisiin haasteisiin sopeutuminen ei onnistu eikä toimintatarmo palaudu nukkumalla. Usein uupunut henkilö nukkuu paljon, mutta unen laatu on heikko eli uni on katkonaista eikä sisällä riittävästi palauttavaa syvää unta.

Kaikki totaalisen väsymisen tunne ei ole työuupumusta. Myös yksityiselämän vastoinkäymiset voivat aiheuttaa uupumista. Kun tällaisia oireita ilmaantuu, ei aina ole helppoa tunnistaa niitä aiheuttavia syitä. Sen vuoksi on tärkeää hakeutua ajoissa pohtimaan tilannettaan ammattilaisen kanssa. Työterveyshuolto on luonteva paikka ottaa asia puheeksi. Työterveyshuollossa on työterveyshoitajan ja lääkärin lisäksi myös työterveyspsykologeja, joiden kanssa uupumuksen syyt pyritään paikantamaan, jonka jälkeen niitä ryhdytään käsittelemään ja poistamaan. Sairausloma ei useinkaan ole oikea työuupumuksen hoitomuoto. Sairauslomalla yksin kotona asiat saattavat mielessä vain paisua. Hoitona keskustelu ja asioiden erittely sekä ratkaisujen jäsentäminen ovat avainasemassa. On ryhdyttävä toimenpiteisiin, esimerkiksi työajan käytön suunnitteluun, työmäärän ja vaativuustason arviointiin tai työpaikan ihmissuhteiden työstämiseen. Paras rokote työuupumista vastaan on se, että työ on sisällöllisesti juuri sitä, mitä haluat tehdä, ja kanssakäyminen työkavereiden ja johdon kanssa tuottaa hyvää mieltä.

Kriisi

| LAURA HAATAJA | Tavalliset ihmisen henkisen hyvinvoinnin uhat voidaan [...]

Fair and equal chance

| LAURA HAATAJA | Fair and Equal Chance on rekisteröity [...]

  • miksi työterveyspsykologille

MIKSI TYÖTERVEYSPSYKOLOGILLE?

| LAURA HAATAJA | Työterveyspsykologi on erikoistunut työn psyykkisiin ja [...]

2018-09-15T06:46:01+00:00