| MARI PÄIVÄNIEMI |

Vakava sairaus, kuten syöpä tuo väistämättä parisuhteeseen uusia ulottuvuuksia, haasteitakin. Se, kuinka sairastuminen vaikuttaa parisuhteeseen on aina yksilöllistä ja omaa tai kumppanin tapaa reagoida tilanteeseen ei voi ennakoida. Kumpikin osapuoli käy sairastumista läpi omalla tavallaan. Usein kumpikin elää sairauden aikana voimiensa äärirajoilla.

Syöpä alkaa helposti määrittää arkea ja parisuhdetta, tutut roolit saattavat muuttua. Sairastuneen puoliso voi joutua kantamaan hetken aikaa enemmän vastuuta perheestä ja arjen pyörityksestä.

Usein kumppani tukee sairastunutta. On hyvin tärkeää, että puolisolla on myös tuki takanaan- läheiset, ystävät tai ammattiapu. Joskus käy niin, että sairastunut päätyy tukemaan puolisoaan.

Osalle muutokset parisuhteessa ovat ohimeneviä, kun toisille sairaus muuttaa pysyvästi suhdetta. Millaisia muutokset ovat, riippuu pariskunnan yhteisistä kokemuksista, vuorovaikutuksesta ja suhteen aikana opituista tavoista ja tottumukisista. Syövän kohdatessa, parisuhteen pulmissa, kannattaa nojata niihin selviytymis- ja ratkaisumalleihin, joista on aikaisemmin hyviä kokemuksia.

Osa parisuhteista syvenee sairauden myötä, osa voi lopulta päättyä haastavan tilanteen seurauksena. Ihan kuten muiden parisuhdetta koettelevien vastoinkäymisten tai haasteiden kohdalla. Ne parit, jotka ovat keskustelleet avoimesti, huolehtineet parisuhteen hyvinvoinnista, todennäköisesti jatkavat sitä myös sairauden kohdatessa ja selviävät yhdessä, parina paremmin.

Toisen huomioiminen, omien tarpeiden kertominen ja toisen kuunteleminen, ovat aina tärkeitä, mutta sairauden kohdatessa, korostuneen tärkeitä asioita. Syöpä vaatii ymmärrystä ja joustoa molemmilta osapuolilta.

Sairastuminen ei tarkoita, että kaikki muu elämä pitäisi unohtaa.

KONDOMI

| MARI PÄIVÄNIEMI | Nuorelle on tarjottava riittävät tiedot ehkäisymenetelmien [...]

SYÖPÄ JA SEKSUAALISUUS

| MARI PÄIVÄNIEMI | On tavallista, että sairauden toteamisen aikaan [...]

SYÖPÄ JA PARISUHDE

| MARI PÄIVÄNIEMI | Vakava sairaus, kuten syöpä tuo väistämättä [...]

RASKAUDEN EHKÄISYN ALOITUS NUORELLA

| MARI PÄIVÄNIEMI | Nuorelle on tarjottava riittävät tiedot ehkäisymenetelmien [...]

MISTÄ SEKSUAALITERAPIASSA SAA PUHUA?

| MARI PÄIVÄNIEMI | [...]

VOIKO SEKSUAALITERAPIASSA KIIHOTTUA?

| MARI PÄIVÄNIEMI | [...]

2018-03-28T23:16:45+00:00