| RIITTA PERTTULA |

Synnytyspelko

Synnyttäminen on iso tapahtuma naisen elämässä, jolloin siihen liittyy usein normaaliksikin koettua jännitystä onnellisten tunteiden lisäksi. Odotukseen voi liittyä myös ristiriitaisia tunteita ja raskautta häiritsee pelko tulevasta , pelkoa uuden tuntemattoman asian edessä. Synnytyspelko saattaa olla jatkuvasti mielessä ja valmentautuminen synnytykseen sen vuoksi häiriintyä tai estyä kokonaan. Synnytyspelko hallitsee arkea ja elämää. Se saattaa estää naista myös hankkiutumasta raskaaksi, vaikka toive omasta lapsesta olisi mielessä ja parisuhteessa molempien suuri toivomus.

Raskaus ja lähestyvä synnytys saattaa tuoda mieleen myös muitakin pelkoja ja asioita liittyen tulevaan vanhemmuuteen, parisuhteeseen, seksuaalisuuteen, sekä naiseuden kokemiseen.

Pelko saattaa kohdistua myös johonkin yksittäiseen asiaan tai liittyä koko synnytystapahtumaan.
Synnytyspelkoon voi liittyä mm. näitä ajatuksia:
Milloin on lähdettävä sairaalaan, ehdinkö ajoissa?
Mitä sairaalassa tapahtuu?
Kipu, mitä kivunlievityksiä on mahdollisuus saada?
Saanko riittävästi kivunlievitystä?
Tilanteen hallitsemattomuus, tulenko kuulluksi.
Kontrollin menetys
Mahdollinen turvattomuuden tunne synnytyksen aikana.
Osaanko synnyttää, selviydynkö siitä?
Vauvan vammautuminen tai, että itselle tapahtuu jotakin.
Uudelleensynnyttäjillä edellisestä synnytyksestä jäänyt huono synnytyskokemus, pelko edellisen
kokemuksen toistumisesta. Se on myös saattanut jättää epätietoisuutta synnytyksen tapahtumista.

Keskusteleminen, omien henkilökohtaisten pelkojen esille tuominen ja tarvittavan tiedon saanti voivat tuoda jo helpotusta odotusaikaan ja myös jo ennen raskautta, sen suunnitteluvaiheessa. Keskustelu auttaa etsimään myös kaikkia niitä keinoja, joilla on mahdollisuus itsekin auttaa tilannetta, esim. erilaiset rentoutumiskeinot auttavat kehoa ja mieltä valmistautumaan tulevaan synnytykseen.

Saako synnyttäjä kivunlievitystä, jos haluaa?

| RIITTA PERTTULA | On normaalia pelätä synnytykseen liittyvää kipua. [...]

Onko hullua, jos ajattelen, että en osaa synnyttää??

| RIITTA PERTTULA | Onko hullua, jos ajattelen, että en [...]

2018-10-14T18:36:39+00:00