| TIINA HARTIKAINEN |

Niin monta ihmistä kuin on maailmassa, niin monta kokemusta on omasta sukupuolestaan. Useat ihmiset saattavat ajatella sukupuolen binäärisesti eli kaksijakoisesti. Ajatellaan että on kaksi sukupuolta, mies ja nainen.

Monet ihmiset kokevat etteivät he kuulu kumpaankaan ryhmään tai heistä löytyy kumpiakin sukupuoliominaisuuksia tai heillä ei ole kokemusta sukupuolesta lainkaan vaan he ovat sukupuolettomia. Jokainen ilmentää omaa sukupuoltaan, naiseuttaan, miehisyyttään tai sukupuolettomuuttaan omalla tavallaan ja tyylillään ja jokainen niistä tavoista on oikea. Näin ollen sukupuolen moninaisuus ei ole vain sukupuolivähemmistöjä kuvaava termi.

Sukupuolivähemmistöllä tarkoitetaan transsukupuolisia, transvestiittejä ja transgendereitä ja intersukupuolisia. Heille sukupuolen moninaisuus voi olla biologista tai se voi liittyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun. Sukupuolivähemmistöön kuulumattomista, eli selvästi syntymässään määriteltyyn sukupuoleen kuuluviksi itsensä kokevista, käytetään nimitystä cissukupuolinen.

Jokaisella meillä on jo kohdussa mahdollisuus kehittyä joko tytöksi tai pojaksi. Perimällä ja kasvuympäristöllämme on vaikutusta siihen kuinka koemme sukupuolemme. Kukaan ei voi aiheuttaa toiselle sukupuolen moninaisuutta, se kumpuaa jokaiselta itsestään ja näin ollen ihminen itsekään ei voi yrittää muuttaa omaa sukupuolen kokemustaan.
On kulttuureja, joissa ajatellaan, että samalla ihmisellä voi olla useampi sukupuoli tai se voi muuttua elämän aikana. Nykyisin Saksassa, Australiassa ja Nepalissa hyväksytään myös lainsäädännöllä kolmas sukupuoli , intersukupuolisuus. Tämä on mahdollista silloin, kun lapsen synnyttyä huomataan hänellä olevan kumpiakin, niin maskuliinisia kuin feminiinisiä ominaisuuksia biologisesti.

Yhteiskunta määrittelee monesti sukupuolen vain naiseksi tai mieheksi, joiksi lapsi määritellään synnyttyään. Tämä jako voi ahdistaa monia ihmisiä, kun he eivät pysty ilmaisemaan omaa kokemustaan yhteiskunnassa tai lähimmäisillekään. Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen ihmisten kanssa kommunikoidessa onkin tärkeää.

Jokainen ihminen itse määrittelee oman sukupuolensa, sitä ei voi kukaan ulkopuolinen määritellä.

2018-04-07T09:32:44+00:00