Rekisteriseloste 2018-02-18T19:40:04+00:00

Rekisteriseloste

LUONNOS / 17.5.16 / LL

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 1. Rekisterinpitäjä

Medituubi Oy (Medituubi)

Osoite: Hakunintie 5b B
00420 HELSINKI

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ossi Lehto

Postiosoite: Medituubi Oy, Osoite Hakunintie 5b B
00420 HELSINKI

Sähköposti: ossi.lehto(at)medituubi.fi

 1. Rekisterin nimi

Medituubi asiakasrekisteri tai Medituubi uutiskirje

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilörekisteriä käytetään Medituubin asiakassuhteiden hoitoon ja ylläpitoon; liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen; tilastolliseen ja markkinatutkimukseen; sekä Medituubin ja sen asiakkaiden mainontaan, markkinointiin, asiakirjeisiin, tiedotteisiin ja suoramarkkinointiin.Medituubilla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti.
 1. Rekisterin tietosisältö

Medituubin uutiskirje sisältää seuraavat tiedot:

 •    Nimi
 •    Sähköpostiosoite
 •    Titteli
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Medituubi Oy:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä asiakkaiden itse antamista tiedoista.

 1. Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Vaitiolovelvollisuus koskee myös Medituubin Oy:n käyttämiä alihankkijoita.