| LAURA HAATAJA |

Työterveyspsykologi on erikoistunut työn psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Työterveyspsykologille voit tulla, jos jokin henkiseen työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä asia painaa mieltä ja on vaarassa uhata työhyvinvointiasi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi stressi, ihmissuhdevaikeudet työpaikalla tai kriisi elämässäsi. Yksityiselämän asiatkin voivat vaarantaa työkykyä ja työssä jaksamista eli myös niiden käsittely on mahdollista työterveyspsykologilla. Psykologi voi tarjota neuvontaa ja näkökulmia työhyvinvointia uhkaaviin asioihin. Jos podet stressiä, psykologilla voit paikantaa stressin aiheuttajat ja kohdentaa korjaustoimenpiteet niihin, esimerkiksi jäsentää työajan käyttöäsi tai kehittää suhtautumistasi työasioihin tai työkavereihisi. Kriisien käsittelyyn työterveyspsykologi voi tarjota ensiavun ja auttaa sinua jaksamaan työssä yksityiselämän kriisin keskelläkin. Nimittäin kriisissä paras apu ei yleensä ole sairausloma vaan normaalin päivärytmin säilyttäminen kuten työssä käynnin jatkaminen ja sen ohessa kriisin käsittely ja ratkaisujen etsiminen.

Työterveyspsykologi tekee myös psykologisia tutkimuksia ja neuvoo esimerkiksi henkilöstön ja työolojen kehittämisessä. KELA:n työterveyskustannusten korvausluokka I sisältää työnantajalle korvausosuuden myös psykologin käynneistä viiteen käyntikertaan saakka kerrallaan. Tyypillisiä työterveyspsykologin tutkimuksia ovat muistitutkimukset ja psyykkisen työkyvyn arviotutkimukset. Psykologi voi olla mukana työpaikkaselvityksissä kun työpaikalla ilmenee tarvetta kartoittaa henkistä tai sosiaalista työkuormaa. Työterveyshuollon tehtävä on ennen kaikkea ennaltaehkäistä työhyvinvointia uhkaavat tekijät ja estää niiden toteutuminen. Paineisissa tilanteissa käänny työterveyspsykologin puoleen riittävän ajoissa.

Kriisi

| LAURA HAATAJA | Tavalliset ihmisen henkisen hyvinvoinnin uhat voidaan [...]

Fair and equal chance

| LAURA HAATAJA | Fair and Equal Chance on rekisteröity [...]

  • miksi työterveyspsykologille

MIKSI TYÖTERVEYSPSYKOLOGILLE?

| LAURA HAATAJA | Työterveyspsykologi on erikoistunut työn psyykkisiin ja [...]

2018-06-04T20:39:36+00:00