Jonas Saraneva

Radiologian erikoislääkäri

Olen toiminut radiologian erikoislääkärinä vuodesta 2010 asti. Olen suorittanut seulontamammografian erityispätevyyden. Omaan laaja-alaista kokemusta rintojen kuvantamisesta mammografialla, ultraäänella ja magneettikuvantamisella - lisäksi teen kaikenlaisia rintojen toimenpiteitä (mm. näytteenotot ja punktiot). Muita kiinnostuksen kohteita ovat kartiokeila tietokonetomografia-tutkimukset (raaja- ja rustokuvaukset), tuki- ja liikuntaelinten ultraääni, toimenpiteet sekä laaja-alainen yleisradiologia.

Toimin myös Mehiläisen kuvantamissektorin johtajana sekä Medituubin vastuulääkärinä. Työssäni innostun siitä kun näen että tekemäni tutkimus tai toimenpide oikeasti auttaa potilasta. Tämä voi tarkoittaa diagnoosiin pääsemistä kuvantamisen avulla, hoidollista toimenpidettä tai vaikkapa syövän pelon osoittamista turhaksi oikean kuvantamismenetelmän avulla. Nautin myös lääketieteellisestä tiimityöstä, jolloin eri alojen erityisosaaminen yhdistyy potilaan parhaaksi.

Base

FIRST NAME

Jonas Saraneva