Katja Raimovaara

Yleislääkäri, Psykoterapeutti

Toimin psykoterapeuttina yksityisvastaanotollani ja lääkärinä HUS nuorisopsykiatrialla. Uusia asiakkaita psykoterapiavastaanotolleni otan harvakseltaan kun paikkoja vapautuu. Jos olet kiinnostunut, voit olla yhteydessä sähköpostitse katja.j.raimovaara@fimnet.fi. Olen opiskellut ja työskennellyt laaja -alaisesti ymmärtääkseni ihmistä ja ihmisyyttä. Sosiaalipsykologian, lääketieteen, psykoterapian ja psykiatrian näkökulmista yhdeksi keskeiseksi teemaksi hyvinvoinnissa nousee vuorovaikutus, niin ihmisten kesken kuin ihmisen sisäinen dialogi. Tuota ihmisen sisäistä ja ulkoista dialogia kuuntelemalla, jäsentämällä, tarvittaessa korjaamalla ja sen syntymekanismia ymmärtämällä voidaan vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin myönteisellä tavalla. Mielialan laskun myötä ajatuksetkin värittyvät herkästi negatiivisiksi. Olivat ajatusmaailman vääristymät sitten syitä tai seurauksia psyykkiselle kärsimykselle, kannattaa dialogiin kuitenkin kiinnittää huomiota ja yrittää olla lisäämättä sillä ns. turhaa kärsimystä elämäänsä. Psykoterapeuttisessa työskentelyssä perehdymme aina asiakkaan sisäiseen dialogiin ja toisaalta läheisten ihmissuhteiden vuorovaikutuksen laatuun. Tämä on hyvä pohja myös muulle psykoterapeuttiselle työskentelylle ja itsetuntemuksen syventämiselle. Keskeisenä tavoitteena on vähentää pahaa oloa tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Medituubissa toimin päätoimittajana. Vuorovaikutus, kommunikaatio ja tutkitun, turvallisen tiedon levittäminen on minulle tärkeää. Medituubissa haluan olla mukana rakentamassa palvelua, jossa tietoa etsivän ei tarvitse huolehtia itse siitä, onko tarjottu tieto luotettavaa. Terveyden ollessa kyseessä tämä on erityisen tärkeää. Suomessa on paljon tutkittua tietoa ja asiantuntijuutta, joka ei usein tavoita kuluttajaa kuluttajaystävällisellä tavalla. Tähän Medituubi haluaa muutosta: luotettavaa täsmätietoa saa sivustoltamme vaivattomasti ja nopeasti.

Base

FIRST NAME

Katja Raimovaara

LAST NAME

Raimovaara

Koulutus

dede