| JONAS SARANEVA |

Mammografia on rintojen kuvantamisen menetelmä, jossa röntgensäteilyn avulla saadaan kuvia rintarauhaskudoksesta. Mammografiaa käytetään rintojen sairauksien toteamisessa ja seurannassa.

Mammografian tärkein tehtävä on useimmiten rintasyövän löytäminen tai poissulkeminen. Mammografia on perustutkimus rintojen oireiden selvittelyssä. Lisäksi mammografialla myös seulotaan oireettomia naisia rintasyövän löytämiseksi.

Mammografiassa rinta puristetaan kahden levyn väliin jotta kuvasta saadaan riittävän tarkka. Molemmat rinnat kuvataan kahdessa eri suunnassa. Tarvittaessa voidaan ottaa vielä lisää kuvia. Puristus ei useimmiten aiheuta varsinaista kipua vaikka voi tuntua epämiellyttävältä. Röntgenhoitaja voi säätää puristuksen voimakkuutta kuvaustilanteen yhteydessä.

Mammografiakuva perustuu röntgensäteilyyn. Kuvauksen yhteydessä saatava säteilyannos on vähäinen, eikä yksittäisestä kuvauksesta ole haittaa. Alle 30 vuotiaalle naiselle mammografiaa ei kuitenkaan suositella kuin painavasta syystä, koska nuorilla ihmisillä voivat pienetkin säteilyannokset teoriassa ajan mittaan lisätä riskiä haittavaikutuksille. Nuoren naisen ensisijainen rintojen kuvantamistutkimus on ultraäänikuvaus.

Rintojen erilaiset oireet ovat yleisiä, esim. kipuilu. On harvinaista että rintojen kipuilun – etenkin molemmin puoleisen – taustalla olisi rintasyöpä. Rinnassa tuntuva kyhmy on aina aihe kääntyä lääkärin puoleen ja melkein aina aihe kuvantamistutkimukselle. Rinnoissa esiintyy rintasyövän ohella myös paljon hyvänlaatuisia kyhmyjä kuten esim. nesterakkuloita. Uudet tuntemukset rintojen alueella kannattaa kuitenkin aina selvittää rintasyövän poissulkemiseksi.

Mammografiaan tarvitaan lääkärin lähete. Röntgenlääkäri tulkitsee mammografiakuvat ja antaa niistä lausunnon potilasta hoitavalle lääkärille. Useimmiten mammografiaan liittyy myös röntgenlääkärin tekemä ultraäänikuvaus, jolloin kaksi eri kuvantamismenetelmää täydentävät toisiaan. Ultraäänikuvauksen yhteydessä voidaan myös tarvittaessa ottaa rinnoista näytteitä.

  • MAMMOGRAFIA

MAMMOGRAFIA

| JONAS SARANEVA | Mammografia on rintojen kuvantamisen menetelmä, jossa [...]

2018-05-05T08:04:39+00:00