| MARI PÄIVÄNIEMI |

Nuorelle on tarjottava riittävät tiedot ehkäisymenetelmien tehosta, hyödyistä ja haitoista, jotta hän voi tehdä valintoja tai päätöksiä ehkäisyn suhteen. Toivottavaa on, että nuoren ehkäisyn aloitukseen on varattu riittävästi aikaa ja nuorella on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja pohtia ammattilaisen kanssa eri vaihtoehtoja. Ehkäisymenetelmän valitessa, tulee kuulla nuoren toive. Se parantaa valitun ehkäisyn sopivuutta ja käytön jatkuvuutta, jota voidaan lisätä vielä yksilöllisellä ohjauksella ja seurantakäynneillä.

Terveydenhuoltohenkilön tulee olla aloitteellinen ja kysyä mahdollisista peloista ja huolista.

Tuplaehkäisy eli hormonaalinen ehkäisy ja kondomi ovat varmin ja paras tapa ehkäistä sekä raskauksia että seksitauteja. Tämä on tietysti kallis vaihtoehto ja jos nuori joutuu itse kustantamaan ehkäisyn, jää tuplaehkäisy usein hintavuutensa vuoksi käyttämättä.

Ehkäisyn aloitus ei edellytä gynekologista tutkimusta eikä kohdunkaulan irtosolunäytettä. Seksitautien testaamista suositellaan ehkäisyn aloituksen ja seurannan yhteydessä.

Ehkäisyn aloituksen voi hoitaa myös lääkärin kanssa yhteistyötä tekevä tai reseptinkirjoitusoikeudet omaava hoitaja.

Hormonaalinen ehkäisy voidaan aloittaa myös nuorelle, jolla ei ole tarvetta raskauden ehkäisylle. Kovia kuukautiskipuja ja runsaita vuotoja voidaan lievittää hormonaalisilla ehkäisyvaihtoehdoilla, yhdistelmäehkäisyä (e-pillerit, ehkäisyrengas ja –laastari) voidaan käyttää helpottamaan esimerkiksi urheilua harrastavan nuoren epäsäännöllisiä vuotoja ja näillä nuori voi siirtää vuotojaan.

Käypä hoito suositus ohjeistaa että raskauden ehkäisypalveluihin on päästävä viipymättä. Nuorten viikon sisällä.

KONDOMI

| MARI PÄIVÄNIEMI | Nuorelle on tarjottava riittävät tiedot ehkäisymenetelmien [...]

SYÖPÄ JA SEKSUAALISUUS

| MARI PÄIVÄNIEMI | On tavallista, että sairauden toteamisen aikaan [...]

SYÖPÄ JA PARISUHDE

| MARI PÄIVÄNIEMI | Vakava sairaus, kuten syöpä tuo väistämättä [...]

RASKAUDEN EHKÄISYN ALOITUS NUORELLA

| MARI PÄIVÄNIEMI | Nuorelle on tarjottava riittävät tiedot ehkäisymenetelmien [...]

MISTÄ SEKSUAALITERAPIASSA SAA PUHUA?

| MARI PÄIVÄNIEMI | [...]

VOIKO SEKSUAALITERAPIASSA KIIHOTTUA?

| MARI PÄIVÄNIEMI | [...]

2018-09-15T07:58:13+00:00