| MARI KARILUOMA |

Tieto kulkee aivojen mantelitumakkeeseen kahdella eri tavalla. Aivojen limbisen järjestelmän mantelitumake vastaa etenkin vihan ja pelon hallinnasta, mutta on mukana myös muissa tunteissa.

Pystymme säätelemään tunnetta ja päättämään miten reagoimme tietoon, kun tieto kulkee aivokuoren kautta kohti mantelitumaketta, sillä tietoinen ajattelu tapahtuu aivokuorella.

Yllättävissä reaktioissa tieto saattaa kulkea suoraa reittiä mantelitumakkeeseen, jolloin tietoinen ajattelu ei ole mahdollista. Mantelitumakkeesta tieto etenee aivorunkoon tahdosta riippumattomaan autonomiseen hermostoon, johon kuuluu sympaattinen ja parasympaattinen hermosto. Autonominen hermosto säätelee hormonitoimintaa. Sympaattinen hermosto hallitsee kehoa henkilön aktivoituessa ja kiihtyessä. Parasympaattinen taas hallitsee elimistöä lepotilassa. Sympaattisen hermoston, hormonien ja limbisen järjestelmän vuoksi voimakkaassa tunnetilassa henkilö on tunteen vallassa ja koska aivokuori ei ole mukana, on tietoinen ajattelu kytketty pois ja henkilö saattaa toimia hyvinkin impulsiivisesti.

Huomioitavana seikkana kuitenkin se, että ihmisillä on huomattavia yksilöllisiä eroja. Toisilla tieto ohjautuu huomattavasti herkemmin suoraan mantelitumakkeeseen ja he ovat taipuvaisempia reagoimaan voimakkaasti. Psykoterapiassa pyritään erilaisilla tavoilla löytämään keinoja, joilla ennaltaehkäisevästi estetään tiedon kulkeutumista suoraan reittiä mantelitumakkeeseen, kun tilanne ei ole oikeasti uhkaava. Kahteen eri tiedon biologiseen reittiin aivoihin on erilaiset tunteidensäätelykeinot. Kun reitti kulkee aivokuoren kautta, on mahdollisuus käyttää huomattavasti laajempaa valikoimaa tunteidensäätelykeinoja. Kun taas tiedon kulkiessa suoraan mantelitumakkeeseen, on tunteidensäätelykeinot lähinnä kehon rauhoittamista hengitys-ja rentouttamismenetelmillä.

  • kaksi biologista reittiä tunteisiin

KAKSI BIOLOGISTA REITTIÄ TUNTEISIIN

| MARI KARILUOMA | Tieto kulkee aivojen mantelitumakkeeseen kahdella eri [...]

2018-04-07T09:29:41+00:00