| MATTI VARTIAINEN |

Aivovamma on päähän kohdistuneen iskun tai energian aiheuttama aivojen toimintakyvyn muutos. Alkuvaiheelle tyypillisiä merkkejä ovat tajuttomuus, tosin vain osassa, muistamattomuus ennen tai jälkeen tapaturmaan liittyvistä tapahtumista, sekavuus tai jokin neurologinen löydös, kuten tasapainohäiriöt. Yleisesti olo tai toiminta ei ole normaalia.

Keskeisimmät alkuvaiheen oireet ja häiriöt liittyvät useimmiten kognitiivisiin ja motorisiin toimintoihin. Aivovammalle tyypillisiä muutoksia ihmisen toiminnassa ovat muistiin, keskittymiseen, käyttäytymiseen, jaksamiseen, uneen ja toiminnan ohjaukseen liittyen. Esimerkiksi on vaikea saada aikaiseksi asioita. Motoriset häiriöt liittyvät yleensä liikkumiseen, motoriikkaan ja tasapainoon. Tyypillisiä oireita ovat myös näköhäiriöt, aistiyliherkkyydet, päänsärky ja huimaus.

Aivotärähdys on aivovamman lievin muoto ja se on yleensä ohimenevä. Siitä jää harvoin pysyviä haittoja. Alkuvaiheessa tärkeintä on, etenkin tarvittaessa, ottaa lepoa päivän pari. Sitten oireiden salliessa aloitetaan portaittain arkeen palaaminen. Joskus tilanne saattaa pitkittyä tai jäädä pysyväksi. Tämän vuoksi kaikkiin aivovammoihin, lievempiinkin aivotärähdyksiinkin tulee suhtautua huolellisesti ja käyttää olemassa olevia keinoja ja menetelmiä, jotta toipuminen olisi mahdollisimman optimaalinen ja turvattu.

Aivovamma ja aivotärähdys

| MATTI VARTIAINEN | Aivovamma on päähän kohdistuneen iskun tai [...]

QA Kertooko oireiden hankaluus päävamman jälkeen aivovamman vakavuudesta?

| MATTI VARTIAINEN | Kyllä nyrkkisääntö on käytännössä niin, että [...]

QA Miten aivotärähdyksen jälkeen tulisi olla ja toimia?

| MATTI VARTIAINEN | Kaikissa aivovammoissa on alussa tärkeää levätä [...]

QA Onko aivotärähdyksen saanut hyvä herättää yöllä ainakin kertaalleen?

| MATTI VARTIAINEN | Nyrkkisääntönä on, että aivotärähdyksen saaneen tila [...]

QA Onko aivotärähdys aina myös aivovamma?

| MATTI VARTIAINEN | Siitä on kahdenlaista näkemystä nykypäivänä. Käypä [...]

2018-09-09T08:26:46+00:00