| MATTI VARTIAINEN |

Lievistä vammoista toivutaan yleensä 7-10 päivän aikana, mutta jo ihan lievimmistäkin vammoista saattaa jäädä pitkittyneitä tai jopa pysyviä jälkioireita. Koska aivovamma syntyy usein kovaenergisen vamman yhteydessä, liittyy siihen usein niskan retkahdusvamma. Tämän vuoksi osa oireista saattaa olla päällekkäisiä. Senkin vuoksi alkuvaiheessa on tärkeä, etenkin oireiston pitkittyessä, hakeutua asiaan perehtyneen ammattilaisen arvioon.

Myös jos aivovamma on syntynyt urheilussa tai jos henkilö on palaamassa urheiluun, edes harrastemielessä, on paluu tehtävä siihen liittyvän ohjeistuksen mukaan ja portaittain. Näin tulisi toimia työhön paluuseenkin liittyen. Uudelle pään vammalle ei saa altistua ennen, kuin oireet ovat kokonaan poissa ja tilanne on arvioitu terveydenhuollon ammattilaisen toimesta.

Mikäli oireet pitkittyvät tai jäävät pysyviksi, on tärkeää tunnistaa ja ymmärtää niiden merkitys arjessa. Tämä on kuntoutumisen yksi peruskulmakivistä. Kokonaisvaltaisen tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan monialaista ja kokonaisvaltaista näkemystä syntyneisiin muutoksiin ja keinoja niiden kuntouttamiseksi. Erilaisten kuntoutusmenetelmien, liikunnan ja harjoittelun avulla arjen hallintakeinoja voidaan lisätä.

Muuttuneen tilanteen arviointi eli konsultointi voi olla antoisa keino saada lyhyessä ajassa kokonaisvaltainen näkemys ja suunnitelma vallitsevaan tilanteeseen. Jo yksi arviointi- ja ohjauskerta voi tuoda tilanteeseen aivan uudenlaista näkemystä.

Aivovamma ja aivotärähdys

| MATTI VARTIAINEN | Aivovamma on päähän kohdistuneen iskun tai [...]

QA Kertooko oireiden hankaluus päävamman jälkeen aivovamman vakavuudesta?

| MATTI VARTIAINEN | Kyllä nyrkkisääntö on käytännössä niin, että [...]

QA Miten aivotärähdyksen jälkeen tulisi olla ja toimia?

| MATTI VARTIAINEN | Kaikissa aivovammoissa on alussa tärkeää levätä [...]

QA Onko aivotärähdyksen saanut hyvä herättää yöllä ainakin kertaalleen?

| MATTI VARTIAINEN | Nyrkkisääntönä on, että aivotärähdyksen saaneen tila [...]

QA Onko aivotärähdys aina myös aivovamma?

| MATTI VARTIAINEN | Siitä on kahdenlaista näkemystä nykypäivänä. Käypä [...]

2018-09-09T08:26:11+00:00