| PIRKKA HAANPÄÄ |

Psykoterapia on erityinen hoitomuoto, joka on kehitetty psyykkisten ongelmien hoitamiseen psykologisin keinoin ja jota Suomessa saa antaa vain Valviran hyväksymä koulutettu psykoterapeutti.

Jos aiot hakeutua psykoterapiaan, luontevinta on aloittaa varaamalla aika lääkärin vastaanotolta. Lääkäri, mielellään psykiatri, voi auttaa arvioimaan millaisesta hoidosta voisit hyötyä, sillä erilaisia terapiasuuntauksia on useita. On yksilö-, pari- ja ryhmähoitoja. Pitkäkestoisia, lyhyitä, analyyttisia, kognitiivisia, kognitiivis-analyyttisia ja niin edelleen. Nimikkeet voivat olla hämmentäviä. Myös suuntausten menetelmät ovat moninaisia perinteisestä keskustelusta taidemuotoihin ja harjoitteisiin.

Tutkimusten valossa on kuitenkin terapiasuuntausta tärkeämpää, että terapeutin ja asiakkaan keskinäinen suhde toimii hyvin. Siksi yksittäisen terapeutin etsimisessä kannattaa nähdä vaivaa ja ennen lopullista valintaa käydä tapaamassa mahdollisesti useampaa terapeuttia, kunnes löydät sellaisen, jonka todella tunnet ymmärtävän itseäsi. Terapeuttien yhteystietoja löytyy helposti internetistä, esimerkiksi eri terapiasuuntausten koulutusyhteisöjen nettisivuilta.

Nyrkkisääntönä voi kuitenkin pitää, että yksittäinen, selkeästi rajattavissa oleva tavoite voi olla mahdollista saavuttaa lyhyemmällä terapiaprosessilla, kun taas syvemmät ja varhaisemmat traumat vaativat enemmän aikaa ja intensiivisempää hoitoa parantuakseen.

Vaikka pääsääntöisesti mahdollisimman ajoissa aloitettu terapia on tuloksekkain, kannattaa miettiä tarkkaan myös terapian aloittamisen ajankohta. Psykoterapia on prosessi, joka kannattaa vielä loppuun, että siihen vaadittava melko mittava ajallinen ja taloudellinen panostus tulee mahdollisimman hyvin hyödynnettyä.

Psykoterapiaa on jossain määrin saatavissa julkisen terveydenhuollon tai opiskelijaterveydenhuollon järjestämänä. Suurin osa psykoterapeuteista on kuitenkin yksityisen sektorin toimijoita. Pääkaupunkiseudulla yksityisen puolen psykoterapiakäynnin hinta vaihtelee suuresti, noin seitsemästäkymmenestä sataankahteenkymmeneen euroon.

Psykoterapian voi maksaa itse, jolloin ei tarvitse lääkärin lähetettä. Useimmat kuitenkin hakevat Kelan kuntoutustukea, jonka suuruus 16-65v-vuotiaalle asiakkaalle on 57,60 e 45 minuutin yksilökäynniltä. Loppu jää asiakkaan itsensä maksettavaksi, eli esimerkiksi 85 euron hinnasta omavastuuksi jää reilut 27 euroa käynniltä. Kuntoutustuen hakeminen edellyttää, että julkisen tai yksityisen terveydenhoidon psykiatri on todennut hoidon tarpeesi, sinulla on kolmen kuukauden hoitokontakti ennen tuen hakemista, valitset ja sovit Kelan hyväksymän terapeutin kanssa terapian aloittamisesta, haet tukea Kelan lomakkeella, jonka liitteenä on lääkärisi lausunto hoidon tarpeesta.

Kuntoutustuen saaminen ei ole automaatio, vaan Kela arvioi, onko työ- tai opiskelukykysi uhattuna ja onko todennäköistä, että juuri psykoterapia hyödyttäisi sinua. Tuki myönnetään vuodeksi kerrallaan, mutta sitä on mahdollista saada enimmillään kolmeksi vuodeksi ja 200 käynniltä. Kelan virkailijat auttavat tuen hakemisessa.

AIKUISEN PSYKOTERAPIAAN HAKEUTUMINEN

| PIRKKA HAANPÄÄ | Psykoterapia on erityinen hoitomuoto, joka on [...]

  • MOTKOTUS, NALKUTTAMINEN, JÄKÄTTMINEN, JANKUTUS.

MOTKOTUS, NALKUTTAMINEN, JÄKÄTTÄMINEN, JANKUTUS

| PIRKKA HAANPÄÄ | Tunne siitä, ettei saa asioita hoitumaan [...]

2018-06-04T18:36:05+00:00